menu

Welkom bij LOTS vastgoedadvies

LOTS advies adviseert professionele en particuliere opdrachtgevers bij uiteenlopende vastgoedvraagstukken zoals het begeleiden van (ver)bouw van woningen wel of niet in eigen beheer, herbestemming van vastgoed op alle schaalniveaus, huisvesting van verschillende doelgroepen/wooninitiatieven en overige ondersteuning en begeleiding op het gebied van vastgoedontwikkeling met de nadruk op de financiële haalbaarheid en procesbegeleiding. Dit zowel als zelfstandig adviseur als op interim basis.

Met als sterk punt: oog en oor voor de omgeving, het oplossen van problemen, nieuwe methodes zoeken om oude problemen op te lossen. Goed in staat om ingewikkelde vraagstukken helder en inzichtelijk te maken en te vertalen naar concrete acties en advies. Hierbij resultaatgericht en deadline bewust.

LOTS advies werkt zeer goed zelfstandig maar haalt ook veel plezier uit samenwerkingen waarbij ieder teamlid zijn bijdrage levert. Indien nodig kan LOTS advies deze mensen ook aansturen en uitdagen.

 

Diensten

koppelen en verbinden

LOTS advies werkt voor zowel overheden, corporaties en commerciële marktpartijen en kent daarmee beide kanten van onderhandelingsprocessen door en door. Daarmee worden drie visies op vastgoed gehanteerd; die van ontwikkelaar, belegger en beheerder. LOTS advies treed op als adviseur en bindmiddel tussen deze partijen. Met een groot netwerk en door mijn werkervaring  ben ik inmiddels goed thuis in het verloop van ontwikkelprojecten  met hierbij de kennis van het politieke en maatschappelijke krachtenveld waarin er geopereerd moet worden. De huidige ontwikkelingen in de sector zetten de projectontwikkeling sterk onder druk. Ik wil me graag inspannen om nieuwe vormen van ontwikkelen en strategieën te vinden zodat investeren in vastgoed kan blijven bestaan. Nieuwe concepten en kansen bedenken en maatwerk voor bepaalde situaties.

Concept -en projectontwikkeling

De huidige ontwikkelingen in de sector zetten de projectontwikkeling sterk onder druk. LOTS advies zoekt nieuwe vormen van ontwikkelen: concepten en kansen bedenken met maatwerk voor bepaalde situaties. Als projectontwikkelaar ben ik verantwoordelijk geweest voor diverse projecten (nieuwbouw, herontwikkeling, renovatie en sloop). Dit in een breed scala van huisvestingsvormen: huur -en koopwoningen, (brede) scholen, commerciële ruimten, zorginstellingen en woongroepen. Mijn taken hierbij zijn onder andere het bewaken van de vastgoedportefeuille, opstellen van projectplannen, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies zowel inhoudelijk als financieel, procesmanagement, budgetbewaking, koop –en verhuurprijzen bepalen, het aansturen van projectteams en het voorbereiden van besluitvorming.

Procesmanager (ver) bouw in Eigen beheer

Een oude woning kopen maar weet je niet goed hoe je de verbouwing moet aanpakken?  LOTS advies begeleidt de aankoop van de woning en berekent of het haalbaar is om deze woning te verbouwen naar je eigen wensen. Daarnaast wordt het verbouw traject begeleidt waarbij alle disciplines separaat worden ingekocht (bouwen in keten) zodat de winstmarges bij de opdrachtgever blijven.

Uitbouw of verbouw, hoe oud of jong de woning ook is. LOTS advies kan u begeleiden van stap A tot Z.

Begeleiding huisvesting wooninitiatieven

LOTS advies heeft al meerdere wooninitiatieven begeleidt bij het ontwikkelen van woningen. Dit in de vorm van groepswonen met een ontmoetingsruimte of het (her)ontwikkelen van losse woningen waar extramurale zorg kan worden geleverd. LOTS advies verbindt hierbij de partijen en begeleidt het traject van A tot Z.

Blijf van me lijf huis Eindhoven, Ons Plekje in de Kastanjehof te Geldrop en Woon Initiatief Waalre op Brabantia in Waalre zijn projecten die ik reeds begeleid heb.

LOTS advies interieur is zich aan het specialiseren in de inrichting voor speciale doelgroepen als autisme. Op dit moment zijn we de ontmoetingsruimte van WIW in Waalre aan het inrichten, LOTS advies gaat hierbij nog specifieker om met de wensen van de toekomstige bewoners. Er wordt in goed overleg gekeken waar gevoeligheden liggen en waar de bewoners zich juist prettig bij voelen.

 

Projecten

Trendwatch maatschappij en woningmarkt

LOTS advies heeft in opdracht van Wood & Apples een trendwatch uitgevoerd met betrekking tot de maatschappij in relatie tot de bouw- en woningmarkt. Welke technologische trends bepalen de ontwikkeling in de bouwsector? Kunnen we bouwen met een robot of drone? Kunnen we vastgoed uitprinten met geavanceerde (3D/4D) printers? Hoe kunnen sensoren, big data en intelligente algoritmen zorgen voor ‘slimme’ woningen, steden, wegen of bruggen?

Concept ontwikkeling kantoor Houten

In opdracht van Wood & Apples heeft LOTS advies meegedacht over de herontwikkeling van een kantoor in Houten.

Het voorstel aan de woningcorporatie en de gemeente is om dit pand om te bouwen tot wooncomplex voor senioren.

Hiervoor is in een kleine projectgroep een conceptvoorstel gemaakt.

Renovatie & aanbouw herenhuis St. Catharinastraat

LOTS advies begeleidt de verbouw en aanbouw van het herenhuis aan de Sint Catharinastraat. De totale oppervlakte beslaat ongeveer 165 m2 BVO, 615 m3.

Hierbij wordt gebouwd in keten waarbij alle disciplines apart worden aanbesteed waarbij de winstmarges bij de opdrachtgever blijven.

Bij deze samenwerkingsvorm worden alle bij de bouw betrokken partijen gecoördineerd door LOTS advies in samenwerking met werkvoorbereider en een coördinerend Timmerbedrijf. Dit team zorgt voor de begeleiding, inkoop, coördinatie van de uitvoering van het bouwproces/ project. Alle gecontracteerde partijen worden begeleid door LOTS advies.

De werkzaamheden betreffen het namens de opdrachtgever:

 • Algehele financiele controle;
 • Meer-minderwerk behandelen / kostenbewaking;
 • Selecteren van partijen (timmerman, onderaannemers);
 • Offereren van partijen;
 • Inkopen van partijen (inclusief onderhandelingen);
 • Gunnen van partijen;
 • Offertes opvragen van materialen & producten (o.a. bouwmaterialen, excl.vaste inrichtingen);
 • Selecteren van materialen & producten;
 • Inkopen van materialen (incl. onderhandeling);
 • Offertes opvragen van materieel;
 • Selecteren van materieel;
 • Inkopen/inhuur van materieel;
 • Coördinatie van de bouw;
 • Aansturing van de bouw;
 • Werkoverleg waar nodig;
 • Bouwvergaderingen;
 • Vooroplevering en eindoplevering pand;
 • Stuurgroep-overleg.

 

 

Herontwikkeling kantoorcomplex De Leeuwenbrug te Deventer

In opdracht van Van der Meijs Bouwmanagement & Advies heeft LOTS advies, onderzoek gedaan naar het revitaliseren van het deel van het kantorencomplex de Leeuwenbrug te Deventer dat in eigendom is van Select BV,

Om de verhuurmogelijkheden van het kantorencomplex de Leeuwenbrug te optimaliseren dient de uitstraling en het voorzieningen niveau weer in gereedheid te worden gebracht voor de toekomst. Hierbij is het aantrekkelijk en functioneel maken van de te verhuren ruimten het uitgangspunt.

Het doel van deze revitalisatie in fase 1 is het verhuurbaar maken van de onderste twee bouwlagen en hiermee ook weer nieuwe huurders aan te trekken voor de overige te verhuren verdiepingen.

"Analytisch en creatief, een goede combinatie "

- -

"Nieuwe methodes zoeken om oude problemen op te lossen"

- -

"Groot denken maar klein beginnen"

- -

Over Lot

Ik stel me graag aan u voor:

Lot van de Louw, partner, moeder van 2 kinderen en gedreven zelfstandig ondernemer. Wonend in en werkzaam vanuit Eindhoven. Na jaren als bouwmanager en ontwikkelaar in loondienst te hebben gewerkt ben ik zelfstandig aan de slag gegaan en richtte ik LOTS advies op.

Vanwege mijn kennis en ervaring in de vastgoedbranche, in combinatie met mijn persoonlijkheid, ben ik sterk in het intuïtief aanvoelen van situaties en het nemen van beslissingen. Voor zowel profit als non-profit organisaties. Daarnaast  beschik ik over een groot analytisch vermogen, weet hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden. Mijn kracht ligt in het verbinden van partijen en het horen van de wensen van de opdrachtgever en deze daadwerkelijk en daadkrachtig te realiseren. Ik ben pro-actief en resultaat gericht.

Naast mijn bouwkundige achtergrond heb ik een erg creatieve geest en heb daarom naast mijn vastgoedwerk ook veel interieur werkzaamheden verricht. Door de kennis van beide zaken kan ik creatieve ideeën omzetten in functionele plannen en andersom verder kijken dan de zakelijke vastgoed kant en nieuwe creatieve concepten ontwikkelen voor bestaande of nieuwbouw.

 

Lees meer...
NaamLot van de Louw
Geboortedatum27 11 1976
Huidig werkLOTS vastgoed advies
Vorig werk
 • 2005 – 2014 Ontwikkelaar Vastgoed Woningcorporatie Wooninc. - Eindhoven
 • 2004 - 2005 Bouwmanager Hevo – ‘s- Hertogenbosch
 • 2003 - 2005 Projectassistente Projectbureau Gemeente Helmond
 • 2002 - 2003 Ondersteunend medewerker Technische Universiteit Eindhoven
 • 2001 Stage VB&T Eindhoven
 • opleidingen
 • Instituur voor binnenhuisarchitectuur, Hans Slim
 • Technische Universiteit Eindhoven Bouwkunde afstudeerrichting Vastgoed
 • Durendael Oisterwijk, atheneum
 • website fotozwart wit

  Contact

  Heeft u vragen of een opmerking neem dan gerust contact met mij op doormiddel van het formulier, een mail of door mij te bellen op onderstaand nummer.

  Lot van de Louw

  LOTS interieuradvies
  M.L. Kingstraat 10
  5653 MG Eindhoven
  06 50 80 72 42
  info@lots-advies.nl
  www.lots-advies.nl

  Naam
  E-mail
  Onderwerp
  Vraag / Opmerking